tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

PRZEDSZKOLE NA HOŁOWIESKU

SZCZĘŚĆ  BOŻE wszystkim odwiedzającym stronę Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Niech Pan Wam błogosławi, niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad Tobą.

ks. Proboszcz.

"Dobrze, sługo dobry i wierny!" O pieniądzach w Nowym Roku

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". 

Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".  /Przypowieść o talentach   Mt. 25, 24-30/

 O pieniądzach

  • Lepszy przyjaciel w potrzebie, niż pieniądze w garści.
  • Pożyczajcie Panu wasze pieniądze przez ręce ubogich. To On sam otrzyma, przechowa i zapisze wszystko, co dostał ubogi. św. Ambroży
  • Problem pieniędzy towarzyszy nam przez cały czas, wywierając na nasze życie wpływ tak silny i stały, jak żaden inny czynnik warunkujący naszą egzystencję – Jacob Needleman.
  • Pieniądze są dobrym sługą, ale złym panem – przysłowie francuskie.
  • To nie od ilości zarobionych pieniędzy zależy jakość twojego myślenia i życia, ale od jakości twojego myślenia zależy ilość pieniędzy, które zatrzymasz i jakość twojego życia – Rober Krool.

    Czytaj więcej: "Dobrze, sługo dobry i wierny!" O pieniądzach w Nowym Roku

Wigilia w autobusie

W Wigilię, Parafialny Zespół Teatralno - Wokalny przedstawił sztukę, pt. WIGILIA W AUTOBUSIE.

Film z przedstawienia.

    

List Franciszka do katoliczki broniącej Kościoła na Białorusi

Niedawno, 29 listopada br. Papież, w trosce o Kościół na Białorusi, mianował tam trzech nowych biskupów. Tym razem Franciszek mile zaskoczył białoruskich katolików krótkim listem do starszej kobiety, która w trudnych dla Kościoła czasach dawała swoim życiem piękne świadectwo wiary.

 Do Jadwigi Pasternak z Wilejki niedaleko Mińska Ojciec Święty pisze: „Wyrażam Ci wielką wdzięczność za to wszystko, co zrobiłaś i nadal robisz dla Kościoła. Proszę modlić się za mnie. Niech Pan Bóg Ci błogosławi, a Bogurodzica ma w swojej opiece”.

List od Franciszka przekazał nuncjusz apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti, podczas Mszy w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Wilejce. Od wielu lat regularnie w każdą niedzielę uczęszcza tam Jadwiga Pasternak. W kazaniu nuncjusz wyjaśnił, jak doszło do otrzymania przez nią listu od Papieża.

Watykański dyplomata opowiedział, że kiedy we wrześniu br. brał udział w uroczystościach jubileuszowych kościoła w Wilejce, pani Pasternak powitała go po polsku. Abp Gugerotti przekazał tekst jej wypowiedzi Ojcu Świętemu. Spotykając się z nuncjuszem, Franciszek napisał do niej tych kilka ciepłych słów i przekazał błogosławieństwo w języku białoruskim. Dla Białorusi jest to historyczna chwila, ponieważ po raz pierwszy jej obywatel otrzymuje osobisty list, podpisany własnoręcznie przez Papieża. Jak zaznaczył nuncjusz apostolski, poprzez ten tak ważny, choć drobny gest Franciszek składa na ręce Jadwigi Pasternak symboliczne podziękowanie wszystkim, którzy w czasach prześladowań Kościoła bronili swej wiary, często nawet narażając życie.

(rv/dg, © Radio Vaticana 2013)

Błogosławieństwo nowych ministrantów

Informacja dla bierzmowanych

Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?

     I. Gdy biskup się zbliża, odsłonić czoło - w ręce trzymać kartkę do bierzmowania.

  • Świadek bierzmowania ma trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.
  • Głośno mówić podczas dialogu z biskupem. 

    II. Podczas bierzmowania. Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

         Kandydaci:Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

    III. Dalej podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych odpowiadamy na pytania biskupa:

          1) Wyrzekam się,

          2) Wierzę (4x)

          3) Amen.

  IV. Potem biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

          Bierzmowany odpowiada: Amen.

          Biskup dodaje: Pokój z tobą.

          Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

 Formularz Świadectwa Bierzmowania do wypełnienia dla kandydatów:

Świadectwo Bierzmowania. (wersja do wydruku)

POPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSZĘ O PRZYNIESIENIE NA SPOTKANIE W NIEDZIELĘ O GODZ. 12.OO

NARODZINY NOWEJ WSPÓLNOTY

CHÓR PARAFIALNY

 

 

Bal wszystkich świętych - film

Dostępny jest już film z parafialnego Balu wszystkich świętych.

Zapraszamy do oglądania.

Część 1

Część 2

Bal wszystkich świętych - zdjęcia

  

Po pozostałe zdjęcia zapraszamy do galerii

Myśląc OJCZYZNA - Prof. Piotr Jaroszyński

Papież Franciszek mówił o roli katolików w polityce oraz zwrócił się do rządzących, tłumacząc im w jaki sposób powinni wypełniać swoje obowiązki.

-Nie można rządzić bez miłości do ludzi i bez pokory! Każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy muszą przyjąć obowiązki wynikające z wejścia do rządu, muszą zadać sobie dwa pytania. Po pierwsze: czy kocham moich ludzi, by móc służyć im lepiej? Po drugie: czy jestem skromny i słucham wszystkich różnorodnych opinii, by odnaleźć najlepsze rozwiązania? Jeśli nie odpowie się na te pytania, rządzenie nie będzie dobre - powiedział Franciszek.

- Nikt z nas nie może powiedzieć: "Nie mam z tym nic wspólnego, to oni rządzą". Nie, nie. Każdy jest odpowiedzialnych za ich rządzenie i każdy musi starać się, by oni rządzili jak najlepiej. Musimy brać udział w polityce zgodnie ze swoimi zdolnościami. Polityka, według społecznej nauki Kościoła to najwyższy rodzaj charytatywności, gdyż służy dla wspólnego dobra. Nie można umywać rąk. Wszyscy musimy dać coś od siebie - podkreślił papież.

Czytaj więcej: Myśląc OJCZYZNA - Prof. Piotr Jaroszyński