tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

PRZEDSZKOLE NA HOŁOWIESKU

przy Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. W ramach realizacji z Urzędem Marszałkowskim projektu: "Bo jakie poczatki - takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku"/WND-RPPD.03.01.01-20-0074/15/ od 1 lipca 2017r. Parafia otwiera nowe Przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 lat. Opłata miesięczna wraz z wyżywieniem i całym pakietem zajęć edukacyjnych i językowych - 100 zł. Z A P R A S Z A M Y ! 

Wkład własny do realizacji projektu: 180 000,00 zł. - dziękujemy wszystkim za wsparcie prac w przygotowanie pomieszczeń i naszej troski o rodzinę i wychowanie dzieci. Polecamy to dzieło i Dobrodziejów Opatrzności Bożej!

Umocnieni Duchem św. - bierzmowanie

podlasie24.pl/wiadomosci/diec.-drohiczynska/umocnieni-duchem-swietym-bierzmowanie-w-bielskiej-opatrznosci.html

W święto Dnia Chrztu Pańskiego 12 stycznia, pasterz naszej diecezji ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz udzielił sakramentu bierzmowania grupie 31 młodych osób. W uroczystości wzięli udział kapłani: ks. prof. Tadeusz Syczewski, ks. kan. Łukasz Gołębiewski, dziekan bielski ks. prał. Kazimierz Siekierko, ks. prał. Henryk Polak, ks. kan. Jacek Połowianiuk, ks. Antoni Kunicki, były dziekan ks. prał. Ludwik Olszewski, ks. kan. Dariusz Kujawa, ks. Adam Niewęgłowski, ks. prof. z KUL-u oraz gospodarz parafii ks. prał. Zbigniew Karolak.

Na wstępie Mszy św. dostojnego gości powitał proboszcz, rodzice młodzieży, a potem sama młodzież poprosiła ks. Biskupa o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

We słowie wstępnym Ksiądz Biskup nawiązał do obecnej dekoracji przy żłóbku: „Duże jest znaczenie udzielenia sakramentu bierzmowania w uroczystość Chrztu Jezusa Chrystusa, to w tym dniu stajecie się dojrzałymi chrześcijanami. Niech te siedem ogników oznaczające dary Ducha Świętego będą dla Was wskazówką w dalszym życiu dobrego chrześcijanina”.

W homilii zaś podkreślił znaczenie okresu chrześcijańskiego dojrzewania o wybieraniu drogi, jaką mają iść młodzi ludzie: „Wielu z Was zapewne jeszcze wybiera drogę życiową, którą mają podążać, czy jest to wybór szkoły, zawodu, a może duchowe powołanie.” Wyjaśnił też młodzieży, jak wielkim wsparciem może być dla nich Duch Święty, do którego mogą modlić się w trudnościach życia.

Na koniec Mszy św. rodzice bierzmowanych podziękowali za wielki dar udzielenia sakramentu od ks. bp. Antoniego Dydycza. Do sakramentu bierzmowania młodzież parafialna przygotowywała się przeszło rok, pod kierunkiem księdza proboszcza

/Link do galerii /

koresp. P. Boguszewski

Film z Orszaku Trzech Króli

Część 1:                                    Część 2:

   

ODDALIŚMY POKŁON DZIECIĄTKU BOŻEMU

I Bielski Orszak Trzech Króli dotarł do celu

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII


Dziękuję Wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przejściu Orszaku

Bóg zapłać

"Dobrze, sługo dobry i wierny!" O pieniądzach w Nowym Roku

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". 

Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".  /Przypowieść o talentach   Mt. 25, 24-30/

 O pieniądzach

  • Lepszy przyjaciel w potrzebie, niż pieniądze w garści.
  • Pożyczajcie Panu wasze pieniądze przez ręce ubogich. To On sam otrzyma, przechowa i zapisze wszystko, co dostał ubogi. św. Ambroży
  • Problem pieniędzy towarzyszy nam przez cały czas, wywierając na nasze życie wpływ tak silny i stały, jak żaden inny czynnik warunkujący naszą egzystencję – Jacob Needleman.
  • Pieniądze są dobrym sługą, ale złym panem – przysłowie francuskie.
  • To nie od ilości zarobionych pieniędzy zależy jakość twojego myślenia i życia, ale od jakości twojego myślenia zależy ilość pieniędzy, które zatrzymasz i jakość twojego życia – Rober Krool.

    Czytaj więcej: "Dobrze, sługo dobry i wierny!" O pieniądzach w Nowym Roku

Wigilia w autobusie

W Wigilię, Parafialny Zespół Teatralno - Wokalny przedstawił sztukę, pt. WIGILIA W AUTOBUSIE.

Film z przedstawienia.

    

List Franciszka do katoliczki broniącej Kościoła na Białorusi

Niedawno, 29 listopada br. Papież, w trosce o Kościół na Białorusi, mianował tam trzech nowych biskupów. Tym razem Franciszek mile zaskoczył białoruskich katolików krótkim listem do starszej kobiety, która w trudnych dla Kościoła czasach dawała swoim życiem piękne świadectwo wiary.

 Do Jadwigi Pasternak z Wilejki niedaleko Mińska Ojciec Święty pisze: „Wyrażam Ci wielką wdzięczność za to wszystko, co zrobiłaś i nadal robisz dla Kościoła. Proszę modlić się za mnie. Niech Pan Bóg Ci błogosławi, a Bogurodzica ma w swojej opiece”.

List od Franciszka przekazał nuncjusz apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti, podczas Mszy w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Wilejce. Od wielu lat regularnie w każdą niedzielę uczęszcza tam Jadwiga Pasternak. W kazaniu nuncjusz wyjaśnił, jak doszło do otrzymania przez nią listu od Papieża.

Watykański dyplomata opowiedział, że kiedy we wrześniu br. brał udział w uroczystościach jubileuszowych kościoła w Wilejce, pani Pasternak powitała go po polsku. Abp Gugerotti przekazał tekst jej wypowiedzi Ojcu Świętemu. Spotykając się z nuncjuszem, Franciszek napisał do niej tych kilka ciepłych słów i przekazał błogosławieństwo w języku białoruskim. Dla Białorusi jest to historyczna chwila, ponieważ po raz pierwszy jej obywatel otrzymuje osobisty list, podpisany własnoręcznie przez Papieża. Jak zaznaczył nuncjusz apostolski, poprzez ten tak ważny, choć drobny gest Franciszek składa na ręce Jadwigi Pasternak symboliczne podziękowanie wszystkim, którzy w czasach prześladowań Kościoła bronili swej wiary, często nawet narażając życie.

(rv/dg, © Radio Vaticana 2013)

Błogosławieństwo nowych ministrantów

Informacja dla bierzmowanych

Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?

     I. Gdy biskup się zbliża, odsłonić czoło - w ręce trzymać kartkę do bierzmowania.

  • Świadek bierzmowania ma trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.
  • Głośno mówić podczas dialogu z biskupem. 

    II. Podczas bierzmowania. Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

         Kandydaci:Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

    III. Dalej podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych odpowiadamy na pytania biskupa:

          1) Wyrzekam się,

          2) Wierzę (4x)

          3) Amen.

  IV. Potem biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

          Bierzmowany odpowiada: Amen.

          Biskup dodaje: Pokój z tobą.

          Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

 Formularz Świadectwa Bierzmowania do wypełnienia dla kandydatów:

Świadectwo Bierzmowania. (wersja do wydruku)

POPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSZĘ O PRZYNIESIENIE NA SPOTKANIE W NIEDZIELĘ O GODZ. 12.OO

NARODZINY NOWEJ WSPÓLNOTY

CHÓR PARAFIALNY

 

 

Więcej artykułów…

  1. Bal wszystkich świętych - film