tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

PRZEDSZKOLE NA HOŁOWIESKU

przy Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. W ramach realizacji z Urzędem Marszałkowskim projektu: "Bo jakie początki - takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku"/WND-RPPD.03.01.01-20-0074/15/ od 1 lipca 2017r. Parafia otwiera nowe Przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 lat. Opłata miesięczna wraz z wyżywieniem i całym pakietem zajęć edukacyjnych i językowych - 100 zł. Z A P R A S Z A M Y !  Wkład własny do realizacji projektu - dziękujemy wszystkim za wsparcie prac w przygotowanie pomieszczeń i naszej troski o rodzinę i wychowanie dzieci. Polecamy to dzieło i Dobrodziejów Opatrzności Bożej!

PATRZ ODNOŚNIK NA GÓRZE W ZAKŁADCE.

Pomysł na utworzenie domu opieki dla starszych osób

Dom pobytu dziennego dla wymagających opieki starszych ludzi chce stworzyć w Dworku Smulskich parafia Opatrzności Bożej w Bielsku.

Ksiądz Zbigniew Karolak ma pomysł na utworzenie domu opieki dla starszych osób. Nazywa go przedszkolem dla seniorów, gdzie mogliby się spotykać, rozmawiać, otrzymać niezbędną pomoc (fot. Krzysztof Jankowski)

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140611/REGION06/140619982

 

Czytaj więcej: Pomysł na utworzenie domu opieki dla starszych osób

Mamo, kochana Mamo

Obchody Dnia Matki w naszej Parafii

                            

 

„Wiara to miłość bez końca"

  Bracia Golec: 

Wspólnie tworzą jeden z najlepszych zespołów folkowych w Polsce.  Z muzykami z Milówki rozmawia Michał Henkel.

M.H.: Jak góral to wierzący i praktykujący - tak myśli chyba cała Polska. Coś w tym jest?

P.G.: I bardzo dobrze myśli,  zresztą jesteśmy tego żywym przykładem. Mieszkamy w górach i jak najbardziej wierzymy i praktykujemy. Oczywiście bardzo się  z tego cieszymy ponieważ daje nam to siłę to działania: grania, komponowania, pisania tekstów, mówiąc językiem młodzieżowym dostajemy tzw. speeda.

Ł.G.: Faktycznie wiara i tradycja w górach zawsze szły w parze, nawet św. Jan Paweł II w trakcie jednego ze spotkań w górach powiedział, że na górali zawsze można liczyć. Faktycznie tak jest, ...

Czytaj więcej: „Wiara to miłość bez końca"

REMONT DOMU PARAFIALNEGO i MALOWANIE KOŚCIOŁA

 

Dnia 5 maja br. rozpoczęliśmy prace remontowe zabytkowego Dworu Smulskich, z przeznaczeniem jako PRZEDSZKOLE DLA SENIORA - Dom dziennego pobytu Seniorów, oraz zajęć z tradycji kultury  chrześcijańskiej dla dzieci i młodzieży. Dnia 12 maja rozpoczynamy malowanie Kościoła.  BÓG ZAPŁAĆ za składane ofiary.  

"Opatrzność z Rodziną" - Papieski Rajd Rowerowy

 

http://podlasie24.pl/bielsk-podl./region/rodzinny-rajd-rowerowy-w-bielsku-podlaskim-127da.html

podlasie24.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/papieski-rajd-rowerowy-w-bielsku-podlaskim

Rodzinny Rajd Rowerowy w BIELSKIEJ OPATRZNOŚCI.

W niedzielne południe 4 maja, Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim zorganizowała Papieski Rajd Rowerowy, jako dziękczynienie za dar kanonizacji Jana Pawła II, pod hasłem „ Opatrzność z Rodziną”

Po uroczystej niedzielnej Mszy św. swoją modlitwę różańcową do Boga zaniosła dziatwa, z nowopowstałego w Parafii Dziecięcego Kółka Żywego Różańca, z jej dziewięcioletnią Zelatorką – Gabrysią.

Na zewnątrz świątyni ustawiło się blisko 150 rowerzystów, w wielu wypadkach nawet i trzypokoleniowe rodziny: dziadkowie, rodzice, dzieci i wnukowie. Najmłodszy samodzielny uczestnik to 5 letnia Wiktoria Jaroszewicz. Modlitwę poświęcenia rowerów odmówił Proboszcz Parafii ks. prał. Zbigniew Karolak, a następnie głos zabrał  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Bielskiej Policji, asp. Zbigniew Bobrowicz. Ważna była podana informacja, że zasady ruchu obowiązują też i rowerzystów, prawa też mają i piesi na chodnikach, a przemieszczając się na drugą stronę jezdni po pasach, rower należy prowadzić. Tak pouczeni o zasadach poruszania się w kolumnie, zaopatrzeni Bożym błogosławieństwem, Rodzinny Rajd poprowadził przynajmniej na pierwszych metrach, Proboszcz Parafii, a zanim wielka kawalkada rowerzystów, co wzbudzało niemałe zaciekawienie kierowców wracających z Białowieskiej Puszczy. Eskortowani przez Policyjny patrol motocyklowy i samochodowy bezpiecznie dotarliśmy na urokliwego zakątka – Leśniczówki w Hołodach. Pieczone kiełbaski, gorąca herbata zregenerowały utracone jazdą kalorie, co dla niektórych nowicjuszy z racji wieku, czy też siedzącego dotychczas trybu życia, niemałym było wysiłkiem. Wielu jednak stanęło do gier i zabaw, a gdy Pan Eugeniusz wraz ze swymi córkami poddał rytm muzyki na akordeonie i skrzypcach, wielu nawet poderwało się do pląsów i śpiewu.

Osobliwą wymowę miało odprawienie Nabożeństwa majowego w tym miejscu, gdzie nie tylko w zwrotkach pieśni, ale i cała przyroda w tych łąkach umajonych, i śpiewie słowików wychwalała Maryję. Choć był to pierwszy wyjazd wspólnoty parafialnej na łono przyrody, to jednak bardzo doświadczyliśmy potrzeby tego rodzaju spotkań, i prawdziwości słów Papieża Franciszka, które wypowiedział 27.X. 2013r. w Rzymie do zgromadzonych tam Rodzin: „ … prawdziwa radość, jaką przeżywamy w rodzinie, nie jest czymś powierzchownym, nie bierze się z posiadanych rzeczy,… Prawdziwa radość pochodzi z głębokiej harmonii między ludźmi, którą wszyscy odczuwają w sercu i która sprawia, że odczuwamy piękno bycia razem, wspierania się wzajemnie na drodze życia. Ale u podstaw tego uczucia głębokiej radości jest obecność Boga w rodzinie, jest Jego miłość gościnna, miłosierna, szanująca każdego. Tylko Bóg umie z różnic tworzyć harmonię.”

Piękny dar w sobie odkryliśmy:, że jako Parafia tez jesteśmy Rodziną, i jak dobrze być ze sobą razem. I dalej, zgodnie z wolą Bożą chcemy ją tworzyć.

Autor: Paweł Boguszewski /Korespondent Katolickiego Radia Podlasie/

 

III cz. MISTERIUM


 

GRÓB                      CIEMNICA

 


II cz. MISTERIUM

Dzięcięce Kółko Żywego Różańca

Bp Tadeusz Pikus - biskupem drohiczyńskim

Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej bp Tadeusz Pikus został 29 marca mianowany biskupem diecezjalnym w Drohiczynie. Zastąpi odchodzącego na emeryturę bp. Antoniego Dydycza OFMCap. 

Rzeczywiście widzę, że w takich wydarzeniach coś się dokonuje między niebem a ziemią. Otóż chcę powiedzieć, że Chrystus, który mówił do Apostołów „nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, żebyście szli i owoc przynosili”, posyła swoich uczniów w sposób powszechny. Dzisiaj wobec mnie uszczegóławia to posłanie papież Franciszek, posyłając mnie do diecezji drohiczyńskiej, abym tam poszedł posłany przez Chrystusa jako jego uczeń, by wspólnie, razem z kapłanami, przynosić owoc” - mówił tuż po ogłoszeniu nominacji bp Pikus.

Bp Pikus przyznał, że nie zna jeszcze problemów swojej nowej diecezji, ale jak dodał, są one pewnie podobne jak w innych diecezjach. „Rozwiązywanie problemów jest jednak rzeczą wtórną, pierwotną jest ewangelizacja – budzenie wiary, nadziei, miłości, niesienie ulgi ludziom” - mówił.

Zapewnił także, że nie zmieni swojego biskupiego motta, które brzmi „Pan prawdziwie zmartwychwstał”. „Według mojego rozeznania jest to motto, które stanowi serce Ewangelii, mówi, że śmierć jest pokonana, Chrystus zmartwychwstał. To dla ludzi podstawowa, ogromnie ważna nowina, która niesie nadzieję, daje sens i cel życiu ludzkiemu” - przypomniał.

Bp Tadeusz Pikus na stanowisku ordynariusza zastąpi bp. Antoniego Pacyfika Dydycza. Ingres do katedry drohiczyńskiej odbędzie się w niedzielę, 25 maja o godz. 15.

Bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus urodził się 1 września 1949 r. w Zabielu, z ojca Bronisława i matki Stanisławy Gudel. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r., po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Tytuł magistra uzyskał w 1981 r. na podstawie pracy pt. "De locis sanctis" Piotra Diakona jako źródło rekonstrukcji "Itinerarium Egerii" (patrologia) i zdaniu egzaminu magisterskiego w Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie. W dwa lata później, po spełnieniu wymaganych warunków i napisaniu pracy pt. "Itinerarium" Egerii w interpretacji Piotra Diakona (patrologia), uzyskał na tejże uczelni tytuł licencjata.

W 1983 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Nawarra w Pampelunie (Hiszpania). Napisał i obronił pracę doktorską pt. La noción de Apologetica segun Gardeil w 1985 r. Po powrocie do Polski podjął pracę jako referent w Sekretariacie Prymasa Polski, a jednocześnie rozpoczął wykłady z języka łacińskiego (1985-1989; 1992-1993) i następnie z teologii fundamentalnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1986-1999). W 1987 r. został mianowany adiunktem na ASTK. W 1988 r. rozpoczął pracę we wspomnianym seminarium na stanowisku prefekta. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

W 1990 r. został skierowany jako kapelan Pracowni Konserwacji Zabytków oraz Duszpasterz Polaków w ZSRR do Moskwy. W Moskwie zorganizował i założył College Teologii Katolickiej św. Tomasza z Akwinu. Został mianowany przez abp. Tadeusza Kondrusiewicza dziekanem tegoż College'u i wykładowcą teologii fundamentalnej (1991-92). W 1992 r., po zakończonej misji, wrócił do Polski na dawne stanowisko prefekta w seminarium duchownym. Ponadto prowadził zajęcia w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie; wykłady z teologii fundamentalnej na kursie katechetycznym w Łowiczu 1992-1993; wykłady z teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium w Łowiczu 1994-1995; 1996-1998; proseminarium w PWTW 1989-1990; 1996-1998; ćwiczenia z sakramentologii i eklezjologii w PWTW 1993-1998; seminarium z Teologii fundamentalnej 1993-1998. W 1994 r. został mianowany na stanowisko wicerektora WMSD w Warszawie. W 1995 r. wyjechał na rok do Moskwy, celem zebrania materiałów do pracy habilitacyjnej. Tam też przez rok uczestniczył w seminariach profesorskich w Instytucie Prawosławnym św. Andrzeja w Moskwie. (Żródło: episkopat.pl)

Czytaj więcej: Bp Tadeusz Pikus - biskupem drohiczyńskim