tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

PRZEDSZKOLE NA HOŁOWIESKU

przy Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. W ramach realizacji z Urzędem Marszałkowskim projektu: "Bo jakie początki - takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku"/WND-RPPD.03.01.01-20-0074/15/ od 1 lipca 2017r. Parafia otwiera nowe Przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 lat. Opłata miesięczna wraz z wyżywieniem i całym pakietem zajęć edukacyjnych i językowych - 100 zł. Z A P R A S Z A M Y !  Wkład własny do realizacji projektu - dziękujemy wszystkim za wsparcie prac w przygotowanie pomieszczeń i naszej troski o rodzinę i wychowanie dzieci. Polecamy to dzieło i Dobrodziejów Opatrzności Bożej!

PATRZ ODNOŚNIK NA GÓRZE W ZAKŁADCE.

Drogi Księże Proboszczu Zbigniewie!

 

                 W dniu Twych imienin pragniemy Ci złożyć, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, najserdeczniejsze życzenia obfitości Łask i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia oraz radości z pełnionej posługi kapłańskiej i wytrwałości w podążaniu drogą Bożą.

 

Życzymy samych radosnych pogodnych dni pełnych szczęścia, miłości, sił i zdrowia.

 

Niech zawsze otaczają Cię życzliwi i szczerzy ludzie.

 

Pielęgnuj w sobie dar kapłaństwa, a uśmiech, poczucie humoru, optymizm i entuzjazm niech Cię nigdy nie opuszczą!

 

Szczęść Boże!

 

Rada Parafialna  i Parafianie

 

 

Papież wyraża wdzięczność polskim księżom, którzy z poświęceniem pełnią swą posługę:

Tekst przesłania Papieża Franciszka do Biskupów Polskich

Drodzy Bracia w biskupstwie

Pozdrawiam każdego z was i Kościoły partykularne, które Pan powierzył waszemu ojcowskiemu kierownictwu. Dziękuję arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za jego słowa, a zwłaszcza za zapewnienie mnie, że Kościół w Polsce modli się za mnie i za moją posługę.

Można powiedzieć, że spotykamy się w przeddzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Wszyscy nosimy w sercu tego Wielkiego Pasterza, który na wszystkich etapach swej misji - jako kapłan, biskup i papież - dał nam świetlany przykład zupełnego oddania się Bogu i Jego Matce oraz całkowitego poświęcenia się Kościołowi i człowiekowi. Towarzyszy on nam z Nieba i przypomina, jak ważna jest komunia duchowa i duszpasterska między biskupami. Jedność pasterzy w wierze, w miłości, w nauczaniu i trosce o dobro wspólne wiernych jest punktem odniesienia dla całej wspólnoty kościelnej i dla każdego, kto szuka pewnej orientacji w codziennym podążaniu drogami Pana. Nikt i nic niech nie wprowadza podziałów między wami, drodzy bracia! Jesteście wezwani, aby budować jedność i pokój zakorzenione w miłości braterskiej i by wszystkim dać tego podnoszący na duchu przykład. Z pewnością postawa taka będzie owocna i da waszemu wiernemu ludowi moc nadziei.

Podczas naszych spotkań w minionych dniach otrzymałem potwierdzenie, że Kościół w Polsce ma ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej. Dzięki Bogu wierni w Polsce licznie uczestniczą w sakramentach, istnieją wartościowe inicjatywy w zakresie nowej ewangelizacji i katechezy, istnieje szeroka działalność charytatywna i społeczna, zadowalająca liczba powołań kapłańskich. Wszystko to sprzyja chrześcijańskiej formacji osób, praktykowaniu z motywacją i przekonaniem, gotowości laikatu i duchownych do aktywnej współpracy w strukturach kościelnych i społecznych.

Czytaj więcej: Papież wyraża wdzięczność polskim księżom, którzy z poświęceniem pełnią swą posługę:

DZIEŃ BABCI I DZIADKA w OPATRZNOŚCI

 Zdjęcia i film.

 

 

 

 

 

Koncert orkiestry dętej

 

19 stycznia o godzinie 13.00 gościliśmy w naszej parafii Zespół Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Orkiestra wykonała tradycyjne polskie kolędy tj: "Lulaj, że Jezuniu, Dzisiaj w Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi".

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęćKoncert orkiestry dętej

Jubileuszowy koncert

Dnia 18 stycznia bielski Chór Polskiej Pieśni Narodowej obchodził swój 20-ty jubileusz powstania. Koncert odbył się w BDK.

 

Umocnieni Duchem św. - bierzmowanie

podlasie24.pl/wiadomosci/diec.-drohiczynska/umocnieni-duchem-swietym-bierzmowanie-w-bielskiej-opatrznosci.html

W święto Dnia Chrztu Pańskiego 12 stycznia, pasterz naszej diecezji ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz udzielił sakramentu bierzmowania grupie 31 młodych osób. W uroczystości wzięli udział kapłani: ks. prof. Tadeusz Syczewski, ks. kan. Łukasz Gołębiewski, dziekan bielski ks. prał. Kazimierz Siekierko, ks. prał. Henryk Polak, ks. kan. Jacek Połowianiuk, ks. Antoni Kunicki, były dziekan ks. prał. Ludwik Olszewski, ks. kan. Dariusz Kujawa, ks. Adam Niewęgłowski, ks. prof. z KUL-u oraz gospodarz parafii ks. prał. Zbigniew Karolak.

Na wstępie Mszy św. dostojnego gości powitał proboszcz, rodzice młodzieży, a potem sama młodzież poprosiła ks. Biskupa o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

We słowie wstępnym Ksiądz Biskup nawiązał do obecnej dekoracji przy żłóbku: „Duże jest znaczenie udzielenia sakramentu bierzmowania w uroczystość Chrztu Jezusa Chrystusa, to w tym dniu stajecie się dojrzałymi chrześcijanami. Niech te siedem ogników oznaczające dary Ducha Świętego będą dla Was wskazówką w dalszym życiu dobrego chrześcijanina”.

W homilii zaś podkreślił znaczenie okresu chrześcijańskiego dojrzewania o wybieraniu drogi, jaką mają iść młodzi ludzie: „Wielu z Was zapewne jeszcze wybiera drogę życiową, którą mają podążać, czy jest to wybór szkoły, zawodu, a może duchowe powołanie.” Wyjaśnił też młodzieży, jak wielkim wsparciem może być dla nich Duch Święty, do którego mogą modlić się w trudnościach życia.

Na koniec Mszy św. rodzice bierzmowanych podziękowali za wielki dar udzielenia sakramentu od ks. bp. Antoniego Dydycza. Do sakramentu bierzmowania młodzież parafialna przygotowywała się przeszło rok, pod kierunkiem księdza proboszcza

/Link do galerii /

koresp. P. Boguszewski

Film z Orszaku Trzech Króli

Część 1:                                    Część 2:

   

ODDALIŚMY POKŁON DZIECIĄTKU BOŻEMU

I Bielski Orszak Trzech Króli dotarł do celu

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII


Dziękuję Wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przejściu Orszaku

Bóg zapłać

"Dobrze, sługo dobry i wierny!" O pieniądzach w Nowym Roku

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". 

Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".  /Przypowieść o talentach   Mt. 25, 24-30/

 O pieniądzach

  • Lepszy przyjaciel w potrzebie, niż pieniądze w garści.
  • Pożyczajcie Panu wasze pieniądze przez ręce ubogich. To On sam otrzyma, przechowa i zapisze wszystko, co dostał ubogi. św. Ambroży
  • Problem pieniędzy towarzyszy nam przez cały czas, wywierając na nasze życie wpływ tak silny i stały, jak żaden inny czynnik warunkujący naszą egzystencję – Jacob Needleman.
  • Pieniądze są dobrym sługą, ale złym panem – przysłowie francuskie.
  • To nie od ilości zarobionych pieniędzy zależy jakość twojego myślenia i życia, ale od jakości twojego myślenia zależy ilość pieniędzy, które zatrzymasz i jakość twojego życia – Rober Krool.

    Czytaj więcej: "Dobrze, sługo dobry i wierny!" O pieniądzach w Nowym Roku

Więcej artykułów…

  1. Wigilia w autobusie