tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

Zasady Przedszkola

Katolickie Niepubliczne "Przedszkole na Hołowiesku"  przy parafii Opatrzności Bożej w swojej misji ma przedłużać życzliwą troskę Kościoła o Rodzinę - najbardziej wrażliwą i potrzebującą wspólnotę, która we współczesnym świecie przeżywa tyle zagrożeń. Dzięki stworzeniu Wspólnoty nauczycieli, opiekunów, rodziców i dzieci Przedszkole chce stać na straży wszechstronnego rozwoju dziecka oraz umacniania więzi rodzinnych. Przedszkole otwiera swoje bezpieczne podwoje dla dzieci, których rodzicom zależy na przedłużaniu domu rodzinnego w kształtowaniu dziecka od najmłodszych lat w jego wymiarze duchowym - chrześcijańskim (katolickim i prawosławnym), intelektualnym, psychicznym, fizycznym i kulturalnym w oparciu o Prawdę głoszoną przez największego i jedynego Nauczyciela Jezusa Chrystusa. Starannie dobrana kadra zapewnia odpowiednie oraz bezpieczne warunki wzrostu i pierwsze odkrycia twórczych talentów otrzymanych od Pana Boga na płaszczyźnie humanistycznej, językowej, plastycznej, ruchowej i innych, zgodnie z poszczególnymi etapami rozwojowymi dziecka.