tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

PRZEDSZKOLE NA HOŁOWIESKU

przy Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. W ramach realizacji z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku projektu: "Bo jakie początki - takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku"/WND-RPPD.03.01.01-20-0074/15/ od 1 lipca 2017r. Parafia otwiera nowe PRZEDSZKOLE dla dzieci w wieku 3-4 lat. Z A P R A S Z A M Y !  Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski, przy wkładzie własnym Parafii. Dziękujemy wszystkim za wsparcie prac w przygotowanie pomieszczeń i naszej troski o rodzinę i wychowanie dzieci. Polecamy to dzieło i Dobrodziejów Opatrzności Bożej!

PATRZ ODNOŚNIK NA GÓRZE W ZAKŁADCE.

List Franciszka do katoliczki broniącej Kościoła na Białorusi

Niedawno, 29 listopada br. Papież, w trosce o Kościół na Białorusi, mianował tam trzech nowych biskupów. Tym razem Franciszek mile zaskoczył białoruskich katolików krótkim listem do starszej kobiety, która w trudnych dla Kościoła czasach dawała swoim życiem piękne świadectwo wiary.

 Do Jadwigi Pasternak z Wilejki niedaleko Mińska Ojciec Święty pisze: „Wyrażam Ci wielką wdzięczność za to wszystko, co zrobiłaś i nadal robisz dla Kościoła. Proszę modlić się za mnie. Niech Pan Bóg Ci błogosławi, a Bogurodzica ma w swojej opiece”.

List od Franciszka przekazał nuncjusz apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti, podczas Mszy w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Wilejce. Od wielu lat regularnie w każdą niedzielę uczęszcza tam Jadwiga Pasternak. W kazaniu nuncjusz wyjaśnił, jak doszło do otrzymania przez nią listu od Papieża.

Watykański dyplomata opowiedział, że kiedy we wrześniu br. brał udział w uroczystościach jubileuszowych kościoła w Wilejce, pani Pasternak powitała go po polsku. Abp Gugerotti przekazał tekst jej wypowiedzi Ojcu Świętemu. Spotykając się z nuncjuszem, Franciszek napisał do niej tych kilka ciepłych słów i przekazał błogosławieństwo w języku białoruskim. Dla Białorusi jest to historyczna chwila, ponieważ po raz pierwszy jej obywatel otrzymuje osobisty list, podpisany własnoręcznie przez Papieża. Jak zaznaczył nuncjusz apostolski, poprzez ten tak ważny, choć drobny gest Franciszek składa na ręce Jadwigi Pasternak symboliczne podziękowanie wszystkim, którzy w czasach prześladowań Kościoła bronili swej wiary, często nawet narażając życie.

(rv/dg, © Radio Vaticana 2013)