tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

PRZEDSZKOLE NA HOŁOWIESKU

przy Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. W ramach realizacji z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku projektu: "Bo jakie początki - takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku"/WND-RPPD.03.01.01-20-0074/15/ od 1 lipca 2017r. Parafia otwiera nowe PRZEDSZKOLE dla dzieci w wieku 3-4 lat. Z A P R A S Z A M Y !  Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski, przy wkładzie własnym Parafii. Dziękujemy wszystkim za wsparcie prac w przygotowanie pomieszczeń i naszej troski o rodzinę i wychowanie dzieci. Polecamy to dzieło i Dobrodziejów Opatrzności Bożej!

PATRZ ODNOŚNIK NA GÓRZE W ZAKŁADCE.

NOWE ŻYCIE Dworku Smulskich

Dnia 8 września 2013r. podczas parafialnych Dożynek zostanie poświęcona wyremontowana część parteru (patrząc od ul. Hołowieskiej - po prawej). W nowych pomieszczaniach znajduje się mieszkanie dla wikariusza, pomieszczenie dla dzieci i młodzieży, do zajęć Parafialnego Zespołu Teatralno Wokalnego, Seniorów i grup parafialnych oraz pokój gościnny.

Dziękuje wszystkim za wykonane prace, pomoc fizyczną i materialną. Bóg zapłać.